EuroRegin.cz - Strona wstępna
Pozemky.cz

Nastawienie poczty Outlook Expres


 1. Uruchom program Outlook Express, który znajduje się w ofercie Start - Programy
 2. Kliknij na przycisk Narzędzia, który znajduje się w górnej tabeli, następnie na przycisk Konto...

Punkt 2

 1. Po kliknięciu otworzy się okno, w górnej tabeli wybierz opcję Poczta i ponownie kliknij na przycisk Dodaj - Poczta...

Punkt 3

 1. Po kliknięciu otworzy się okno, gdzie należy wpisać w pozycji Widoczne imię Imię, które będzie widoczne dla odbiorcy, Twojej poczty.

Punkt 4

 1. Po kliknięciu przycisku Dalej otworzy się okno, do którego należy wpisać w polu E-mailowy adres, elektroniczny adres, który uzyskałeś od nas a który musi wyglądać w następujący sposób ???@euroregin.cz

Punkt 5

 1. Po kliknięciu przycisku Dalej otworzy się okno, gdzie należy wypełnić następne dane, spowoduje to połączenie z właściwym serverem pocztowym EuroRegin.cz:

  Typ serveru otrzymanej poczty: POP3
  Server otrzymanej poczty: mail.euroregin.cz
  Server odesłanej poczty: smtp.euroregin.cz

Punkt 6

 1. Teraz należy kliknąć na przycisk Dalej, otworzy się okno, w którym wypełnisz Nazwa konto - tą nazwą jest Twój e-mailowy adres ???@euroregin.cz

Punkt 7

 1. Kliknij na przycisk Dalej, otworzysz okno, w którym należy wybrać opcję Koniec.

Punkt 8

 1. Gratulacje!, właśnie nastawiłeś Twoją pocztę w Outlook Express.

  Ewentualne pytania prosimy kierować na webmaster@euroregin.cz
  lub tel. +420604107330

 
REINA   Euroregion
Česky English Deutsch Po polsku