EuroRegin.cz - Strona wstępna
Pozemky.cz

Nastawienie poczty Microsoft Outlook


 1. Uruchom program Microsoft Outlook, który znajdziesz np. w ofercie Start - Programy
 2. Kliknij na przycisk Narzędzia, w górnej ramce komputera, następnie na przycisk Konta poczty elektronicznej...

Punkt 2

 1. Otworzysz okno, w którym należy wybrać Dodaj nowe konto poczty elektronicznej i kliknij na przycisk Dalej.

Punkt 3

 1. Otworzysz okno, gdzie wybierasz Typ serveru POP3.

Punkt 4

 1. Po kliknięciu przycisku Dalej, otworzysz okno, w polu Imię wpisz imię, które będzie widoczne dla odbiorcy Twojej Poczty.
  W polu E-mailowy adres, wpisz adres poczty elektronicznej, który uzyskałeś od nas, a który musi wyglądać w następujący sposób ???@euroregin.cz.
  Bardzo ważnym jest wpisanie w polu Hasło - Twoim hasłem jest numer umowy.

  Ostatnie pozycje do wypełnienia to:

  • server otrzymanej poczty (POP3): mail.euroregin.cz
  • server dla odesłanej poczty (SMTP): smtp.euroregin.cz

Punkt 5

 1. Kliknij na przycisk Dalej, otworzysz okno, w którym kliknij na Koniec.

Punkt 6

 1. Gratulujemy, właśnie ustawiłeś Twoją pocztę w Microsoft Outlook.

  Ewentualne pytania proszę kierować na webmaster@euroregin.cz lub tel. +420604107330

 
REINA   Euroregion
Česky English Deutsch Po polsku